OFICJALNA STRONA
#BudujemySilnaSpolecznosc

Wspieramy Ukrainę


Wspieramy piłkarski rozwój ukraińskich dzieci i młodzieży

#jednadruzyna

Hutnik Warszawa sprzeciwia się jakiejkolwiek formie agresji ze strony Federacji Rosyjskiej wymierzonej w naród ukraiński. Od początku konfliktu zbrojnego "Duma Bielan" angażuje się w pomoc na rzecz obywateli Ukrainy. Grupa Primavera Parfum, jeden z głównych sponsorów Hutnika, przekazała 20 tysięcy złotych Fundacji Hutnik 1957 na rzecz wsparcia uchodźców wojennych. Jednocześnie Grupa, której głównym obszarem działalności jest segment e-commerce w branży beauty, podjęła decyzja o wycofaniu ze swojej oferty dystrybucyjnej wszystkich produktów pochodzenia rosyjskiego (z kodami zaczynającymi się od cyfr 460-469).

Wsparcie Hutnika oraz jego sponsorów nie ogranicza się wyłącznie do pomocy finansowej. Zarząd klubu ma świadomość tego, że sport jest jednym z kluczowych elementów wychowania, a zapewnienie młodszym pokoleniom komfortowych warunków do rozwoju fizycznego jest niezbędne w procesie kształtowania się cech motorycznych oraz psychicznych. Z tego powodu "Duma Bielan" zdecydowała się uruchomić projekt pomocowy o nazwie #jednadruzyna. Klub oferuje wszystkim ukraińskim dzieciom i młodzieży, które wraz z rodzicami bądź opiekunami zmuszone były - z powodów politycznych - opuścić swój kraj i przenieść się na Mazowsze, możliwość odbywania bezpłatnych treningów piłkarskich w swoich sekcjach młodzieżowych (roczniki 2005-2017). Oferta obejmuje rok kalendarzowy 2022. Działania projektowe będą realizowane poprzez Fundację Hutnik 1957, która została powołana do implementacji zadań o charakterze edukacyjnym oraz społecznym.

Główne założenie programowe #jednadruzyna

1. Umożliwienie ukraińskim uchodźcom z roczników 2005-2017 dalszego rozwoju sportowego poprzez bezpłatne treningi piłkarskie w ramach szkółki młodzieżowej Hutnika Warszawa.

2. Wsparcie sprzętowe niezbędne do uczestniczenia w treningach piłkarskich (tzn. koszulka sportowa, spodenki sportowe i getry piłkarskie).

3. Przyśpieszenie procesu asymilacji (integracji) ukraińskich uchodźców z polskimi rówieśnikami poprzez realizację wspólnych, piłkarskich pasji.

4. Poprawienie komfortu psychicznego uchodźców oraz wsparcie w procesie odzyskiwania "radości z życia" poprzez grę w barwach Hutnika Warszawa.

5. Terapia poprzez sport - codzienna rutyna oraz wyzwania związane z treningami i meczami mogę stanowić ważny element terapeutyczny, który pomoże młodym uchodźcom zapomnieć o koszmarze związanym z wojną.

6. Systematyczny rozwój projektu poprze zwiększanie jego skali oraz zasięgu geograficznego. Długofalowym celem przedsięwzięcia jest nadanie mu charakteru ogólnopolskiego.

7. Pozyskanie do współpracy organizacji o charakterze sportowym, politycznym oraz administracji państwowej w celu dalszego, dynamicznego rozwoju projektu.

8. Zbudowanie społeczności osób wrażliwych na ludzką krzywdę, odpowiedzialnych społecznie, z pasją do sportu, a w szczególności piłki nożnej.

9. Aktywizacja różnych grup społecznych i zawodowych pod kątem rozwoju projektu #jednadruzyna. Wdrażanie ciekawych pomysłów związanych z edukacją przez sport, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży z Ukrainy.

10. Zbudowanie płaszczyzny dialogu dla różnych inicjatyw na polu współpracy polsko-ukraińskiej (głównie w obszarze sportu i rekreacji).

11. Prowadzenie aktywnej polityki komunikacyjnej wokół projektu poprzez media zewnętrzne oraz własne kanały społecznościowe.

Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@hutnikwarszawa.pl

---

Ми підтримуємо Україну

Ми підтримуємо футбольний розвиток українських дітей та молоді
#jednadruzyna
Hutnik Warszawa виступає проти будь-якої форми агресії з Російської Федерації, спрямованої на українську націю. З початку збройного конфлікту "Duma Bielan" бере участь у цьому i допомагає українським громадянам. Група Primavera Parfum, один з головних спонсорів HUTNIK, виділив 20 000 злотих HUTNIK 1957, щоб підтримати біженців війни. Водночас, основна сфера діяльності якої є сегмент е-commerce в галузі краси, прийняла рішення вийти з його розповсюдження всієї продукції російського походження (з кодами, що починаються з цифрами 460-469) .
Підтримка HUTNIK та її спонсорів не обмежуються лише фінансовою допомогою. Управління клубом усвідомлює, що спорт є одним з ключових елементів освіти, і надання молодшому поколінню комфортних умов для фізичного розвитку є важливим у процесі формування психічних характеристик. З цієї причини "Duma Bielan" вирішив запустити довідковий проект, який називається #jecnadrużyna. Клуб пропонує всім українським дітям та молоді, які разом з батьками або опікунами були змушені - з політичних причин - залиште свою країну та переїхати до Мазовії, можливість вільних футбольних тренувань у своїх молодіжних секціях (Vintage 2005-2017). Пропозиція включає в себе календарний рік 2022. Діяльність проекту буде реалізована через фонд "Hutnik 1957", який був призначений для реалізації освітніх та соціальних завдань.
Основне програмне забезпечення програмного забезпечення #jecnadruzyna
1. Увімкнення українських біженців з 2005-2017 рр. Подальший спортивний розвиток а саме , безкоштовні футбольні тренінги як частина молодіжної школа Гутника Варшавської школи.
2. Забезпечення спортивним iнвентарем необхідним для участі у футбольних тренуваннях .
3. Прискорення  процесу асиміляції (інтеграції) українських біженців з польськими однолітками шляхом здійснення спільних футбольних пристрастей.
4. Поліпшення комфорту психологічних біженців та підтримки в процесі відновлення "Радість з життя" через гру у кольорах Hutniczej Варшави.
5. Терапія через спорт - повсякденну рутину та виклики, пов'язані з тренуваннями та матчами, я можу бути важливим терапевтичним елементом, який допоможе молодим біженцям забувати про кошмар, пов'язаний з війною.
6. Систематичний розвиток проекту буде підтримувати його масштаб та географічне покриття. Довгострокова мета зобов'язання полягає в тому, щоб дати йому загальнонаціональний характер.
7. Отримання співпраці з спортом, політичною організацією та державною адміністрацією для подальшого динамічного розвитку проекту.
8. Створення спільноти людей, чутливого до людської шкоди, соціально відповідального, з пристрастю до спорту, і, зокрема, футболу.
9. Активація різних соціальних та професійних груп з точки зору розробки проекту проекту. Впровадження цікавих ідей, пов'язаних з освітою через спорт, з особливим акцентом на потребах дітей та молоді з України.
10. Побудова літака діалогу для різних ініціатив у галузі польсько-української співпраці (головним чином у сфері спорту та відпочинку).
11. Проведення активної комунікаційної політики навколо проекту через зовнішні носії та власні соціальні канали.
Ми заохочуємо зацікавленість у співпраці з електронною поштою: kontakt@hutnikwarszawa.pl

SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
PARTNERZY